• Převod nemovitosti

    Převod nemovitosti

    Prodej a koupě rodinného domu, bytu nebo jiné nemovitosti

    logo

Převod nemovitosti

Prodej a koupě rodinného domu, bytu nebo jiné nemovitosti, případně její darování, jsou jednou z nejčastějších a nejobvyklejších situací, kdy je i laik nucen zapojit právo do řešení svých záležitostí.

Při převodu nemovitosti je třeba vyhotovit smlouvu, návrh na vklad, předávací protokol, velmi často je nutno zajistit tzv. energetický štítek, nechat vypracovat znalecký posudek či realizovat úhradu ceny za nemovitost prostřednictvím úschovy. S úplatným prodejem je pak spojena povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. 

Každý samozřejmě může zvolit tu nejjednodušší variantu, podepsat smlouvu staženou z internetu, pokusit se vyplnit návrh na vklad a tento spolu se smlouvou podat ke katastrálnímu úřadu. I pokud takové řešení schválí katastrální úřad, takto „připravená“ smlouva nemusí pokrývat veškerá rizika s převodem nemovitosti spojená (naopak jich značné množství může obsahovat). Při převodu nemovitosti je určitě vhodné obrátit se na odborníka a investovat několik tisíc korun do profesionálního řešení obchodu, který sám o sobě v drtivé většině případů dosahuje několika milionů korun. Snaha ušetřit v této věci totiž nakonec může vyjít velmi draho.

Jaké služby poskytuji?

Jsem advokátem, který je pro vás zajistí:

přípravu veškeré smluvní dokumentace (kupní, darovací či jiné smlouvy a předávacího protokolu),
vyhotovení návrhu na vklad,
advokátní úschovu, která je nejjistějším způsobem úhrady ceny pro prodávajícího i kupujícího,
realizaci energetického štítku,
zpracování znaleckého posudku,
podání daňového přiznání.

Cena za právní pomoc

Samozřejmostí je poskytnutí plného servisu, případně jen některých nabízených možností. I pokud si vyberete nejširší rozsah služeb, cena za právní pomoc obvykle nepřesáhne částku 10 tis. Kč. K dalším nákladům spojeným s převodem patří již pouze správní poplatek v částce 2.000,- Kč, odměna zpracovateli energetického štítku a daňového přiznání (tyto je třeba platit pouze při požadavku na tyto služby).

Kde nabízenou službu poskytuji

Pokud budete potřebovat pouze smlouvu či návrh na vklad, vše můžeme vyřešit prostřednictvím e-mailu. Pouze k zajištění advokátní úschovy je třeba setkání. Sejít se můžeme v Mikulově, v Břeclavi či v Brně, případně jinde dle individuální domluvy.

Kdo vám bude pomáhat

Jmenuji se
Vojtěch Mihalík a vykonávám advokacii.

Poskytuji právní služby a specializuji se mimo jiné na převody nemovitostí, kdy jsem schopen pro vás vykonat a zajistit vše k tomuto potřebné.

Více o mně, mých kolezích a mé kanceláři se dozvíte na webové stránce www.akmihalik.cz.